Vår historie.

Lånekontoret er det eneste pantelånkontoret i Norge. Det hele startet med en kongelig resolusjon i 1888, en konsesjon gitt til Kristiania Folkebank.

Målsettingen var å være en Låneinnretning som skulle drive sin virksomhet delvis på sosialt grunnlag. Praksisen var at overskudd ved auksjoner, uavhengig av driftsresultat, skulle gå til humanitære formål.

I bankens direksjonsmøte 5. juli 1888 ble det besluttet at pantelånrenten skulle være 2% pr måned med en halv måneds inndeling (i dag en måned), minste pantelånbeløp ble satt til kr 1,-. (et brød kostet ca 15 øre, en liter melk ca 5 øre) og minste rentebeløp ble satt til 10 øre.

Pantelånvirksomheten hadde en jevn vekst frem til 1912, da det var 11 kontorer i Oslo. Etter dette har virksomheten svingt i takt med situasjonen  i samfunnet (Arbeidsledighet/ industriell revolusjon/krig o.l.).
Etter diverse oppkjøp og fusjoner av banker i Norge, er Lånekontoret i dag eiet av AB för Varubelåning.

Lånekontoret har de siste årene vært igjennom en omfattende utvikling. Virksomheten er samlet til et kontor med lokaler i Kirkegata 19 i Oslo. Fra denne adressen avholdt vi også våre auksjoner, men fra 2018 har all auksjonsvirksomhet foregått på nett.

Lånekontoret deler årlig ut midler til humanitære formål.