Behandling og deling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår, inngår et pantelån, oppretter en brukerkonto på vår nettside eller på annen måte benytter våre tjenester eller er i kontakt med oss, vil Lånekontoret AS (heretter "Lånekontoret") behandle personopplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Lånekontoret er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Kontaktinformasjonen vår er:

Adresse: Kirkegata 19, 0153 OSLO
E-postadresse: gdpr@lanekontoret.no
Telefon: 22 33 84 60
Organisasjonsnummer:  924 421 762

Kontakt oss på gdpr@lanekontoret.no dersom du har spørsmål om dine personopplysninger.

1 Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger til ulike formål.

I denne personvernerklæringen finner du detaljert informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen av personopplysningene og vårt rettslige grunnlag for behandlingen.

1.1 For deg som besøker vår hjemmeside på www.lanekontoret.no

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. En informasjonskapsel er en datafil som lagres på datamaskinen din.

Vi benytter tjenesten Cookiebot, levert av Usercentrics A/S, til å installere, administrere og bruke informasjonskapslene på din datamaskin.

Du kan lese om hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvordan vi bruker dem og hvem Usercentries A/S deler informasjonen med i «innstillinger for informasjonskapsler» på nettstedet vårt.

Du kan deaktivere bruk av informasjonskapsler ved å velge dette i din nettlesers innstillinger eller trekke tilbake ditt samtykke i «innstillinger for informasjonskapsler» på nettstedet vårt.

1.2 For deg som sender henvendelser på mail og telefon

Beskrivelse av behandlingen av dine personopplysninger Formålet med behandlingen av dine personopplysninger Vårt rettslige grunnlag

Når du henvender deg til Lånekontoret på mail eller telefon, lagrer vi de kontaktopplysningene du gir fra deg, slik som navn, telefonnummer og e-postadresse. Ved kontakt over mail lagrer Lånekontoret også innholdet i henvendelsen og tidspunktet for henvendelsen.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å tilby deg kundeservice, svare på dine henvendelser og informere deg om våre tjenester.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser. Vår berettigede interesse er å tilby deg kundeservice og håndtere dine henvendelser.

1.3 For deg som deltar i nettauksjoner og handler i nettbutikken

Beskrivelse av behandlingen av dine personopplysninger Formålet med behandlingen av dine personopplysninger Vårt rettslige grunnlag

For å delta i nettauksjoner og handle i nettbutikken, må du opprette en brukerkonto på Lånekontorets nettside www.lanekontoret.no. Du bestemmer selv ditt brukernavn.

For at vi skal lage en brukerkonto til deg, må vi innhente og lagre dine kontaktopplysninger. Disse kontaktopplysningene er navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer og adresse.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å opprette en brukerkonto slik at du kan delta i nettauksjoner og handle i nettbutikken. Personnummer brukes for sikker identifikasjon av deg.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er auksjonsvilkårene og kjøpsvilkårene.

Når du logger deg inn på din brukerkonto på Lånekontorets nettside www.lanekontoret.no, benytter vi bankID for å identifisere din identitet.

Innlogging med bankID krever behandling av ditt fødselsnummer eller D-nummer.

Tjenesten leveres av vår databehandler Signicat AS.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er sikker identifisering av din identitet

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er auksjonsvilkårene og kjøpsvilkårene.

Når du deltar i en nettauksjon, innhenter og lagrer vi opplysninger om dine bud.

Vi deler opplysninger om ditt bud under ditt brukernavn med andre personer som har tilgang til auksjonen.

Elektronisk betaling tilbys ved hjelp av vår databehandler Worldline A/S. Betaling skjer gjennom Netaxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning. Løsningen krever din kortinformasjon og bankID.

Dersom du velger frakt via Norgespakken, bruker vi ditt navn og adresse (som registrert på din brukerkonto) for å levere varen. Tjenesten leveres av Posten Bring.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å gi deg tilgang til nettauksjonen i henhold til avtalen vi har med deg

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er auksjonsvilkårene.

Når du handler i vår nettbutikk, bruker vi dine kontaktopplysninger (som registrert på din brukerkonto) for å gjennomføre kjøp.

Kjøp må gjennomføres ved elektronisk betaling. Elektronisk betaling tilbys ved hjelp av vår databehandler Worldline A/S. Betaling skjer gjennom Worldline, som er en sikker elektronisk betalingsløsning. Løsningen krever din kortinformasjon og bankID.

Dersom du velger frakt via Norgespakken, bruker vi ditt navn og adresse (som registrert på din brukerkonto) for å levere varen. Tjenesten leveres av Posten Bring.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å gjennomføre kjøpet i henhold til avtalen vi har med deg. 

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er kjøpsvilkårene.

Dersom du misligholder dine forpliktelser overfor oss, kan vi stenge din brukerkonto i henhold til vilkårene vi har med deg.

Ved en utestengelse lagrer vi opplysninger om årsaken til utestengelsen og hvor lenge du er utestengt i vårt kunderegister.

Personopplysninger som omhandler din utestengelse, lagrer vi i kunderegisteret så lenge utestengingen er aktiv. Vi lagrer ikke historikk på utestengelser.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å håndheve avtalen vi har med deg og holde oversikt over mislighold.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er auksjonsvilkårene og kjøpsvilkårene.

Lånekontoret må føre regnskap og levere årsregnskap for å etterleve regnskaps- og bokføringskrav. 

I dette arbeidet rapporterer vi på betalinger og transaksjoner som gjelder deg som kunde, og i den forbindelse behandler vi dine kontaktopplysninger og kjøpsopplysninger.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle våre forpliktelser til å føre regnskap og levere årsregnskap

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

De rettslige forpliktelsene følger av bokføringsloven og regnskapsloven med tilhørende forskrifter. 

Etter finansregelverket må Lånekontoret kontrollere og sikre etterlevelse av sine rettslige forpliktelser som pantelåner, og håndtere henvendelser fra offentlige instanser, tilsynsmyndigheter og politiet.

I dette arbeidet kan Lånekontoret behandle de personopplysningene vi har lagret om deg, slik som kontaktopplysninger, opplysninger om deltakelse i nettauksjoner og kjøp i nettbutikk.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle våre rettslige forpliktelser til å kontrollere og sikre etterlevelse av finansregelverket.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

De rettslige forpliktelsene følger av finansregelverket.
Når Lånekontoret gir opplæring til nye ansatte eller følger opp de ansattes arbeid, bruker vi opplysninger om deg for å demonstrere hvordan Lånekontorets kunder skal behandles. Dette kan være opplysninger om din deltakelse i nettauksjoner, handling i nettbutikken eller din interaksjon med Lånekontoret.  

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å gi opplæring til våre ansatte og sikre at du får tilfredsstillende kundebehandling.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser.

Vår berettigede interesse er å gi deg tilfredsstillende kundebehandling.
I forbindelse med behandling av klager, tvister eller rettslige prosesser, kan vi bruke de personopplysningene vi har lagret om deg i den grad det er nødvendig for behandlingen. For eksempel dersom du klager på våre tjenester eller det oppstår tvist om våre forpliktelser overfor deg.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å behandle en klage eller å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

1.4 For deg som er pantelånkunde

Beskrivelse av behandlingen av dine personopplysninger Formålet med behandlingen av dine personopplysninger Vårt rettslige grunnlag

Når du inngår et pantelån, oppretter vi et kundeforhold og en personlig brukerkonto på Lånekontorets nettside www.lanekontoret.no.

For å opprette et kundeforhold innhenter og lagrer vi dine kontaktopplysninger, slik som navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer og adresse.

Vi bruker de samme kontaktopplysningene for å opprette en personlig brukerkonto på Lånekontorets nettside www.lanekontoret.no.

Innloggingsopplysninger sendes til deg når du er registrert som lånekunde.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å opprette et kundeforhold og brukerkonto i henhold til avtalen vi har med deg.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er låneseddelen og lånevilkårene.

Vi lagrer opplysninger om deg og ditt pantelån i vårt kunderegister.  

Vi lagrer dine kontaktopplysninger og opplysninger om lånenummer, panteobjekt, lånedato, lånebeløp, eventuelle endringer på lån og innfrielsesdato. Vi gir deg tilgang til disse opplysningene via din brukerkonto på Lånekontorets hjemmeside www.lanekontoret.no.

Under tjenesten Mine Lån kan du fjernadministrere dine pantelån og sende oss henvendelser. Du kan fornye, nedbetale, øke og innfri lån.

Ved betaling av lån registreres betalingen umiddelbart, og du får tilsendt en ny låneseddel digitalt.

Ved fornyelse av lån innhenter vi opplysninger om ditt debetkort. Ved økning av lånebeløpet innhenter vi opplysninger om ditt kontonummer.

For å utbetale lånet til deg, bruker vi kontonummeret du har angitt i låneseddelen eller kontonummeret du har registrert på din brukerkonto på Lånekontorets hjemmeside www.lanekontoret.no.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å opprette og administrere pantelånet i henhold til avtalen vi har med deg.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er låneseddelen og lånevilkårene.

For at du skal logge inn på tjenesten Mine Lån på Lånekontorets hjemmeside www.lanekontoret.no, må vi identifisere deg med personnummer og bankID. Tjenesten leveres av vår databehandler Signicat AS.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er sikker identifisering av din identitet

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er lånevilkårene.

Dersom du misligholder dine forpliktelser overfor oss, kan vi stenge din brukerkonto i henhold til vilkårene vi har med deg.

Ved en utestengelse lagrer vi opplysninger om årsaken til utestengelsen og hvor lenge du er utestengt i vårt kunderegister.

Personopplysninger som omhandler din utestengelse, lagrer vi i kunderegisteret så lenge utestengingen er aktiv. Vi lagrer ikke historikk på utestengelser.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å håndheve avtalen vi har med deg og holde oversikt over mislighold.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er låneseddelen og lånevilkårene.

Lånekontoret er ansvarlige for å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

I dette arbeidet behandler vi dine kontaktopplysninger og låneopplysninger. Vi innhenter også andre finansielle opplysninger, slik som opplysninger om transaksjoner.

Vi innhenter også identifikasjons og relasjonsopplysninger, slik som opplysninger om du eller noen i din familie er en politisk eksponert person.

Opplysningene kommer enten fra deg direkte, offentlige tilgjengelige kilder eller Folkeregistret.

Vi utveksler opplysningene på tvers av Pantbanken Sverige, når du er eller skal bli felles kunde. Se punkt 3 i denne personvernerklæringen for hvilke selskaper dette er.

Vi foretar risikovurderinger basert på opplysningene, og rapporter til myndigheter om nødvendig.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle våre rettslige forpliktelser i å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

De rettslige forpliktelsene følger av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter samt sanksjonsregelverket.

For deling mellom selskapene i Pantbanken Sverige innhenter vi ditt samtykke når deling ikke følger av våre rettslige forpliktelser.

Etter finansregelverket må Lånekontoret kontrollere og sikre etterlevelse av sine rettslige forpliktelser som pantelåner, og håndtere henvendelser fra offentlige instanser, tilsynsmyndigheter og politiet.

I dette arbeidet kan Lånekontoret behandle dine kontaktopplysninger, låne- og saksopplysninger, finansielle opplysninger, identifikasjonsopplysninger og relasjonsopplysninger.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle våre rettslige forpliktelser til å kontrollere og sikre etterlevelse av finansregelverket.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

De rettslige forpliktelsene følger av finansregelverket.

Lånekontoret må føre regnskap og levere årsregnskap for å etterleve regnskaps- og bokføringskrav. 

I dette arbeidet rapporter vi på betalinger og transaksjoner som gjelder deg som kunde, og i den forbindelse behandler vi dine kontaktopplysninger og låneopplysninger.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle våre forpliktelser til å føre regnskap og levere årsregnskap

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

De rettslige forpliktelsene følger av bokføringsloven og regnskapsloven med tilhørende forskrifter. 

Lånekontoret kan benytte dine kontaktopplysninger til å gi deg informasjon om ditt kundeforhold og Lånekontorets produkter og tjenester. Vi benytter de kontaktopplysningene du har oppgitt ved opprettelse av kundeforholdet og som registrert på din brukerkonto på Lånekontorets hjemmeside www.lanekontoret.no.

Når du svarer oss eller henvender deg til oss på annen måte, lagrer vi opplysninger om henvendelsen (slik som innholdet og tidspunktet for henvendelsen).

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å håndtere dine henvendelser og gi deg informasjon om Lånekontorets produkter og tjenester.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser.

Vår berettigede interesse er å gi deg nødvendig informasjon om kundeforholdet, tilby kundeservice og håndtere dine henvendelser.

Vi bruker dine kontaktopplysninger og låneopplysninger i arbeidet med opplæring av nye ansatte, kvalitetssikring av våre ansattes kundebehandling og oppfølgning av ansatte.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å sikre god kundebehandling

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser.

Vår berettigede interesse er å gi deg tilfredsstillende kundebehandling.

I forbindelse med behandling av klager, tvister eller rettslige prosesser, kan vi bruke de personopplysningene vi har lagret om deg i den grad det er nødvendig for behandlingen. For eksempel dersom du klager på våre tjenester eller det oppstår tvist om våre forpliktelser overfor deg.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

1.5 For deg som er fullmaktshaver i et pantelån

Beskrivelse av behandlingen av dine personopplysninger Formålet med behandlingen av dine personopplysninger Vårt rettslige grunnlag

Dersom du er fullmaktshaver i et pantelån (fullmakt til å innløse pantelånet), må vi opprette et kundeforhold på deg.

For å opprette et kundeforhold innhenter og lagrer vi ditt navn, personnummer, e-postadresse, telefonnummer og adresse.

Vi lagrer opplysninger om deg som fullmaktshaver for å administrere pantelånet. Dersom du har betalt på lånet eller hentet ut panteobjektet, lagrer vi opplysninger om dette.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å administrere pantelånet og opprette et kundeforhold i henhold til låneseddelen. 

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Avtalen er låneseddelen og lånevilkårene.

Lånekontoret er ansvarlige for å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

For å verifisere deg og etterleve krav, må vi lagre opplysninger om deg som fullmaktshaver, din signatur, ditt personnummer og kopi av din legitimasjon.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle vår rettslige forpliktelse til å verifisere deg som fullmaktshaver.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser. 

De rettslige forpliktelsene følger av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter.

1.6 Besøk i våre lokaler

Beskrivelse av behandlingen av dine personopplysninger Formålet med behandlingen av dine personopplysninger Vårt rettslige grunnlag

Vi benytter kameraovervåkning i våre lokaler i Kirkegata 19, 0152 Oslo. Dette er informert om ved skilt i lokalet.

Formålet med kameraovervåkningen er å ivareta sikkerheten i lokalene og forbygge farlige situasjoner.

Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser.

Vår berettigede interesse er å forbygge farlige situasjoner og ivareta sikkerheten til ansatte og kunder.

2 Utlevering av personopplysninger til samarbeidspartnere

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på et slikt grunnlag er en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lånekontoret bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta ditt personvern.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Välkommen AB for å drift og utvikling av våre IT-systemer.
 • Signicat AS for sikker identifisering ved innlogging på vår nettside.
 • Aider for å administrere fakturabehandling.
 • Usercentrics A/S for bruk av informasjonskapsler på våre nettsider.
 • Posten Bring AS for frakt og levering med Norgespakken
 • Worldline A/S for betalingsløsninger

All behandling av personopplysninger som vi foretar, skjer innenfor EU/EØS-området.

I forbindelse med bruk av Usercentrics A/S som databehandler, blir personopplysninger overført til USA. Usercentrics A/S garanterer at overføringene av personopplysninger til USA skjer i medhold av kravene i GDPR for overføring av personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS.

3 Felles kunderegister og behandlingsansvar i Pantbanken Sverige

Lånekontoret AS er en del av Pantbanken Sverige. Gruppen består av morselskapet AB för Varubelåning (556009–0754), med tilhørende datterselskaper og tilknyttede franchiseselskaper. Følgende selskaper er i gruppen:

 • Pantauktioner Sverige AB (556499–6311)
 • Suomen Panttilaina OY (Y-Tunnus 2212393-3)
 • Lånekontoret AS (924 421 762)
 • C4 Pantbank AB (556643-1663)
 • Västerås Pantbelåning AB (556589-9050)
 • Helsingborgs Pantaktiebolag (556002-1569)
 • Pantbanken Umeå AB (556221-7884)
 • Pantbanken i Östersund AB (559028-7032)
 • Nya Karlstad Pant & Varubelåning AB (556526-5666)

Lånekontoret har felles kunderegister med selskapene i Pantbanken Sverige. Når du samtykker til deling av dine personopplysninger til vårt felles kunderegister, er Lånekontoret og selskapene i Pantbanken Sverige felles behandlingsansvarlige.

Dersom du er auksjons- eller kjøpskunde, lagrer vi ditt navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-postadresse i kunderegisteret. Dersom du er pantelånskunde, lagrer vi ditt navn, adresse, telefonnummer, personnummer, e-postadresse, legitimasjonsopplysninger, pass, låneopplysniger og pantobjekt i kunderegisteret. Dersom du er utestengt fra våre systemer, vil opplysninger om din utestengelse lagres i kunderegisteret og deles med de andre selskapene. 

Formålet med et felles kunderegister er å administrere dine kundeforhold effektivt og samordne våre tjenester til deg. Formålet med deling av fødselsnummer er sikker identifisering av deg som kunde når vi eller andre selskaper i Pantbanken Sverige administrer ditt kundeforhold.

Dine personopplysninger i kunderegisteret deles kun med andre selskaper i Pantbanken Sverige når du har samtykket til deling i felles kunderegister. Vårt rettslige grunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a, som tillater oss å behandle personopplysninger når du har samtykket til det.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til deling. Den enkleste måten å gjøre dette på er å rette en skriftlig henvendelse til Lånekontoret via brev eller e-post. Dersom du trekker ditt samtykke og vi ikke har et annet lovlig grunnlag for deling av dine personopplysninger, stenger vi tilgangen til de andre selskapene i Pantbanken Sverige.

3.1 Avtale om felles behandlingsansvar

Lånekontoret har inngått en avtale om felles behandlingsansvar med selskapene i Pantbanken Sverige for deling av personopplysninger i felles kunderegister. I denne avtalen har Lånekontoret avtalt følgende med hensyn til fordeling av ansvar for å ivareta dine rettigheter:

 • Lånekontoret har hovedansvaret for å ivareta dine rettigheter og svare på dine henvendelser. Dette innebærer at henvendelser om informasjon, innsyn og andre krav etter personvernforordningen kan sendes til Lånekontoret. Du har likevel rett til å utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen både overfor Lånekontoret og de andre selskapene i Pantbanken Sverige.

Pantbanken Sverige har systemer for autorisasjon og tilgangskontroll i kunderegisteret. Personer med tilgang til kunderegisteret er underlagt taushetsplikt.

4 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, vil slettes dersom du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, vil slettes dersom avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Kameraopptak fra vår kameraovervåkning slettes 30 dager etter at opptakene er gjort.

5 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg dersom disse ikke er relevante for ditt kundeforhold. Du kan kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en skriftlig henvendelse til Lånekontoret via brev eller e-post. Du kan benytte kontaktinformasjonen angitt over. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon, før vi lar deg utøve dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger. Den enkleste måten å gjøre dette på er å rette en skriftlig henvendelse til Lånekontoret via brev eller e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

6 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7 Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. 

Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Det er ditt ansvar å informere Lånekontoret ved navn- eller adresseendringer. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.