Vilkår.

Vilkår for å låne hos Lånekontoret

Brukerkonto på lånekontoret.no

Auksjonsvilkår
 

Behandling og deling av personopplysninger:

Lånekontoret AS (924 421 762), heretter kalt "Selskapet", med morselskap (Aksjeselskapet for Varebelåning 556009-0754) og heleide datterselskaper (Pantauksjoner Sverige AB 556499–6311) og Suomen Panttilaina OY (Y-Tunnus 2212393-3) samt franchisetakere C4 Pantbank AB (556643-1663), Västerås Pantbelåning AB (556589-9050), Helsingborgs Pantaktiebolag (556002-1569), Pantbanken Umeå AB (556221-7884), Pantbanken i Östersund AB (559028-7032), Nya Karlstad Pant & Varebelåning AB (556526-5666), Wexiö Pantbank Aktiebolag (556489-4086) er ansvarlig for personopplysninger.

 

Behandling og innsamling:

"Selskapet" samler inn opplysninger direkte fra kunden og fra offentlige registre som Folkeregisteret når kunden for eksempel registrerer seg på Lånekontoret, på nettet eller via mobiltelefon/sms.

"Selskapet" behandler disse opplysningene med støtte fra følgende lover og forskrifter og i ulike aktiviteter, og som en nødvendighet for å kunne oppfylle "Selskapets" forpliktelser overfor kunden som angitt nedenfor:

Pantebankvirksomhet med støtte fra LOV-2020-12-18-146 finansavtaleloven og Lov-2018-06-01-23, Lov om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Auksjonsvirksomhet med støtte fra og Lov-2018-06-01-23, Lov om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme og angrerett i henhold til Angrerettloven LOV-2023-06-16-39.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger, les her.

 


Vilkår for å låne hos Lånekontoret

«Selskapet» driver virksomhet i henhold til god kredittgivningsskikk. Tilsynsmyndighet er Finanstilsynet, som gjennomfører regelmessige kontroller av pantebankene. «Selskapet» er medlemmer i Svenska Pantbanksföreningen.

Personer som er over 18 år og som har gyldig legitimasjon, kan låne hos Lånekontoret. For å låne på Lanekontoret må du ha en leveringsadresse i Norge. De opplysningene vi trenger fra deg er formavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, adresse og ID. For å bruke tjenesten "Mine lån" må du registerer en brukerkonto.

Lån gis mot sikkerhet, såkalt pant. Lånebeløp bestemmes ut fra pantets estimerte annenhåndsverdi samt tilstand. Lånebeløpet utbetales til bankkonto eller kontant når lånet inngås. Låneperioden er 4 måneder for alle lån. Rente* beregnes fra hver påbegynte måned. Det påløper ekspedisjonsgebyr ved innfrielse og fornyelse** Pantet er forsikret i henhold til gjeldende lov. Pant som sikrer forfalte lån kan selges fra 2 måneder etter forfall, på offentlig pantauksjon på lånekontoret.no Eventuelt overskudd fra auksjonssalget utbetales på lånekontoret til låntaker som avtalt i meldingen til kunden. Overskudd som ikke hentes innen tre (3) år fra auksjonsdagen, tilfaller Selskapet, som deretter deler ut overskuddet til veldedige formål.

Les mer om renter og gebyrer her:

Renter og gebyrer

Låneintervall inntill 4 måneder
Lån inntil kr. 10.000,- for tiden 3,25 %
Lån fra kr. 10.001,- - 99.999,- for tiden 3,00 %
Lån fra kr. 100.000,- for tiden 2,50 %


Renter for pantelån påløper i forhold til lånebeløp (beløpsintervaller).
Renter beregnes for hele måneder i forhold til forfallsdatoen.
Gebyr beregnes hver 4 måned.

Gebyr

Låneintervall Gebyr pr. låneperiode (4 måneder)
Lån inntil kr. 0 - 300,- kr. 30,-
Lån inntil kr. 301,- - 1.000,- kr. 60,-
Lån inntil kr. 1.001,- - 5.000,- kr. 150,-
Lån inntil kr. 5.001,- - 10.000,- kr. 250,-
Lån fra kr. 10.001,- kr. 400,-


Alle oppgitte vilkår er gjeldene fra 1. november 2023, og kan være gjenstand for endringer.

Låneeksempel
Låner du for eksempel kr. 8.000,- i 4 mnd. blir de totale kostnadene kr. 1.290,- (renter kr. 1.040,- + gebyr kr. 250,-).

Dette gir en effektiv rente på 16,1% i 4 mnd.

Renteoppgaver
Hvert år den 31.12. innrapporterer Lånekontoret (under AB för Varubelåning) rentebeløp til ligningsmyndighetene. Ved innløsing/fornyelse av pantelån, blir det utstedt en kvittering (som også angir betalt rente pr år).

** Fornyelse av lån betyr en fornyelse av låneperioden der kunden betaler rente og gebyrer for den aktuelle låneperioden.

 

LOV-2018-06-01-23 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet utøver tilsyn av at LOV-2018-06-01-23 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt.

Lånekontoret er derfor pålagt å innhente kundekjennskap om samtlige lånekunder, noe som bl.a. innebærer at vi må spørre om en kunde er PEP*. I noen tilfeller må det gjøres rede for formålet med lånet og pengenes opprinnelse ved innfrielse, fornyelse og nedbetaling, og dette blir arkivert ifølge denne loven.
Ved spørsmål kontakt vårt hovedkontor.

*Politisk eksponert person (PEP). En fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i en stat, og en fysisk person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen i en internasjonal organisasjon. Viktig offentlig funksjon = 1. stats- eller regjeringssjefer, ministre samt vise- og stedfortredende ministre, 2. parlamentsrepresentanter, 3. representanter i ledelsen for politiske partier, 4. dommere i høyesterett, konstitusjonell domstol eller andre rettslige organer på høyt nivå hvis beslutninger kan påklages kun i unntakstilfeller, 5. høyere tjenestemenn hos revisjonsmyndigheter og representanter i sentralbankers styrende organer, 6. ambassadører, utsendinger samt høyere offiserer i forsvarsmakten, og 7. personer som inngår i statseide bedrifts-, forvaltnings-, ledelses- eller kontrollorganer samt nærstående og kjente medarbeidere til disse.

I henhold til LOV-2018-06-01-23 er Selskapets policy å motta/utbetale 10 000 kr i kontanter per gang, men høyst 30 000 kr i kontanter per kunde og år.

Legg merke til at Selskapet ikke tar imot kredittkort eller utenlandske betalingskort ved betaling av lån.

 

Brukerkonto på lånekontoret.no.

Innlogging Mine Lån

Tjenesten Mine lån gir lånekunden mulighet til å fjernadministrere lånesaker. Lånekunden kan fornye, nedbetale, øke og innfri lån via Mine lån. Innlogging er tilgjengelig hele døgnet alle dager i uken. Ved betaling av lån registreres betalingen umiddelbart, og du får tilsendt en ny panteseddel digitalt. Innloggingsopplysninger sendes når en lånekunde registrerer seg hos Selskapet. Ved nytt passord må lånekunden besøke et valgfritt pantebankkontor og fremvise legitimasjon. Innloggingsopplysninger sendes da til registrert telefonnummer og/eller e-postadresse. Ved fornyelse av lån kan betaling skje med debetkort. Ved økning av lånebeløpet må lånekunden først registrere kontonummer under «Mine opplysninger» for at knappen for å øke lånet skal aktiveres og forespørsel kan sendes. Forespørselen godtas eller avvises av lånekontoret. Hvis økningen godkjennes, utbetales pengene samme dag som godkjenningen blir gitt. (OBS: Økning av lån som beskrevet her er enda ikke mulig i Norge)

Innlogging på mine lån sker med bankID for sikker identifisering. 

Auksjonsvilkår

Auksjonsvilkår og nettbutik

Auksjonene avholdes på Lånekontorets hjemmesider lånekontoret.no

Bud og brukerkonto
For å bli kunde/medlem og deretter kunne legge inn bud, må du være 18 år og legitimere deg med BankID. Brukerkonto gjelder innlogging både for auksjon og nettbutikk.

Du være over 18 år og ha en leveringsadresse i Norge. Du må registere en brukerkonto. For å opprette en brukerkonto på Lanekontoret.no trenger du å registrere følgende opplysninger: Brukernavn (som publiseres på nettsiden hvis du deltar i en budgivning), Fornavn, Etternavn, Fødselsdato, E-postadresse, Telefonnummer, Adresse, Passord. 

Når du legger inn et bud er det bindende, noe som betyr at du forplikter deg til å kjøpe varen hvis ditt bud er det høyeste ved auksjonens slutt. Vinnende budgiver har 5 kalenderdager på seg til å utføre betalingen via lanekontoret.no (10 dager ved oppmøte på Lånekontoret).

Dersom du som kunde deltar i nettauksjoner og legger inn et bud, vil ditt bud publiseres på nettsiden sammen med brukernavnet.

Brukernavn og passord
For å oppfylle lanekontoret.no sine sikkerhetskrav må ditt brukernavn inneholde minst 5 tegn (Ingen store bokstaver), og ditt passord må inneholde minst 5 tegn hvorav minst en stor og en liten bokstav, minst ett tall, samt minst ett tegn fra følgende !?&@#. Tenk på din sikkerhet og endre passordet ditt ofte. Merk at du må registrere deg med BankID. Deretter skal du bruke valgt brukernavn og passord for å logge inn.

Vi tillater deg ikke å dele brukernavnet og passordet ditt med en annen person eller med flere brukere på et nettverk. Ansvaret for sikkerheten for utstedte passord ligger hos deg, og hvis du vet eller mistenker at noen andre vet passordet ditt, må du straks kontakte oss.

15 % i provisjon
På aksepterte bud kommer det 15 prosent i provisjon. Hvis du f.eks. har budt 1000 kr, og det er det høyeste budet, må du betale 1150 kr. Auksjonssystemet runder alltid opp til nærmeste krone og per individuell post.

Varene selges som de er
I varebeskrivelsen gjør vi vårt beste for å beskrive eventuelle skader eller defekter så nøyaktig som mulig. Du er velkommen til å ringe eller sende oss en e-post hvis du har flere spørsmål. Merk at spørsmål som er sendt oss fredag ettermiddag eller i helgen, ikke vil bli besvart. Alle varer er funksjonelle med mindre annet er angitt.

Betalingsbetingelser
Hvis betaling ikke utføres innen 5 kalenderdager på lanekontoret.no eller innen 10 kalenderdager hos Lånekontoret, etter vunnet budgiving.

Ved ikke løste bud skal budgiver betale et gebyr som i dag tilsvarer provisjonen varen ble pålagt ved auksjonstidspunktet eller et annet beløp som er avtalt med Lånekontoret. Når denne betalingen er mottatt av Lånekontoret (2-3 bankdager), blir kontoen igjen åpnet for bruk.

Feil beløp
Hvis det innskutte beløpet ikke stemmer overens med vunnet bud, går varen tilbake til Lånekontoret.

Automatisk budgivning
Budagenten kan by på dine vegne, hvis du vil, opp til det beløpet du angir. Hvis du har lagt et forhåndsbud på 1000 kr og nærmeste budgiver under deg stopper på 800 kr, blir varen din for 850 kr. Hvis du bruker denne tjenesten, trenger du ikke å overvåke budet ditt selv. Selskapet vet ikke hvor høyt bud du har lagt. Merk at e-poster om at du som kunde har blitt overbudt sendes tidligst 30 minutter etter at et høyere bud har kommet inn, dvs. under en pågående budgivning i liveauksjonen blir ingen e-poster sendt i sanntid.

Tidspunkt for hver auksjon
Auksjonen for hver vare avsluttes i henhold til tidspunktet som er angitt i auksjonslisten. Imidlertid forlenges auksjonen for varen hvis noen legger inn bud i de siste 30 sek. Auksjonen forlenges deretter med 30 (tretti) sekunder til budgivningen avsluttes. Under liveauksjonen anbefaler vi at du som kunde oppdaterer nettleseren din ettersom ytre faktorer som ligger utenfor liveauksjonens funksjon kan påvirke resultatet av auksjonen slik at budet ikke kommer inn i tide. På grunn av disse ytre faktorene i forskjellige tilkoblinger kan Lånekontoret ikke garantere denne kommunikasjonen og tar derfor ikke ansvar for bud som kommer inn de siste tretti sekundene. Ved like bud vinner det eldste budet.

Vi bruker faste økninger:

25:- opp til 500:-

50:- opp til 1 000:-

100:- opp til 3 000:-

200:- opp til 10 000:-

500:- opp til 20 000:-

1 000:- over 20 000:-

 

Noen utløpte pant kan bli trukket tilbake
Under pågående auksjoner av utløpte pant kan varer bli trukket tilbake. Hvis dette skjer, blir eventuelle bud kansellert og auksjonsvaren fjernes fra auksjonslisten og også fra nettstedet.

Stegning av brukerkonto
Hvis vinnende budgiver ikke fullfører kjøpet, vil vedkommendes auksjonskonto bli stengt. Merk at kontoen stenges slik at muligheten til å handle i nettbutikken også opphører. Kontoen kan åpnes igjen mot betaling som i dag tilsvarer provisjonen varen ble pålagt ved auksjonstidspunktet. Kontoens stenging er ikke relatert til fjernkjøpsloven, men til at budgiver ikke har fulgt avtalen og dermed misbrukt siden og også forstyrret annen legitim budgivning.

Kunstneravgift
På aksepterte bud lagt på objekter merket "omfattes av kunstavgift" tas såkalt kunstneravgift ut. Les mer om kunstneravgiften her: https://kunstavgiften.no/

Tidspunkt for henting
Etter avsluttet auksjon kan innropet vare hentes tidligst neste virkedag kl. 12, enten disse er forhåndsbetalt på lanekontoret.no eller skal betales over disken.

Varer betalt på lanekontoret.no uten frakt skal hentes innen 30 dager fra auksjonen avsluttes/netthandel fullføres. Hvis gjenstanden ikke hentes innen 30 dager, har Lånekontoret rett til å sende gjenstanden mot postoppkrav til kundens oppgitte adresse, hvor kunden dekker portokostnadene.

Varer kan sendes med post i Norge
les mer under "forsendelse - auksjon og nettbutikk"

Angrerett og retur
Varer på auksjon og i nettbutikk selges som de er. Selskapet anbefaler derfor kjøperen å selv undersøke varene de er interessert i før kjøpstidspunktet. Angrerett i henhold til Angrerettloven (LOV-2023-06-16-39) gjelder for varer kjøpt på auksjon eller i nettbutikk. Som kjøper har du rett til å benytte deg av angreretten innen 14 dager fra mottak av varen ved å kontakte Lånekontoret. Som kjøper skal du returnere varen på samme måte som du mottok den, så snart som mulig etter Lånekontoret har bekreftet returen. Selskapet dekker ikke returkostnader. Refusjon skjer innen 3 bankdager etter at selskapet har mottatt og behandlet den returnerte varen.

Reklamasjon
Varer på auksjon og i nettbutikk selges som de er. Selskapet anbefaler derfor kjøperen å selv undersøke gjenstandene de er interessert i før kjøpstidspunktet. Kjøper har rett til å reklamere på grunn av feil i kjøpte varer hvis varen er i vesentlig dårligere tilstand enn det kjøperen, basert på gjenstandens utropspris, beskrivelse, bilde og andre omstendigheter, med rette kunne forvente. Ved reklamasjon skal du som kjøper kontakte Lånekontoret umiddelbart ved oppdagelse av feilen.

Selskapet er ikke ansvarlig for naturlig slitasje eller naturlige endringer i levende materiale. Selskapet er ikke ansvarlig for mindre skader og defekter, skader på lerret, glass eller rammer.

Som kjøper har du rett til kompensasjon for returfrakt ved reklamasjon når ovennevnte kriterier er oppfylt. Varen skal returneres på samme måte som du mottok den, så snart som mulig etter at reklamasjonen er bekreftet av selgende kontor. Refusjon skjer innen 3 bankdager etter at selskapet har mottatt og behandlet den returnerte varen.

Tvangssalg

  • Salget er tvangssalg
  • Gjenstandene selges i den stand den/de er ved auksjon med begrenset adgang til å påberope mangler, Jfr. Tvangsfullbyrdesloven paragrafene 8-20 og 21
  • Reklamasjon må skje mot kvittering senest innen 14 dager etter auksjonsdagen hos Lånekontoret
  • Gjenstandene selges fri for pengeheftelser

Nettbutikk og salg

Bud og brukerkonto
For å bli kunde/medlem og deretter kunne legge inn bud, må du være 18 år og legitimere deg med BankID. Brukerkonto gjelder innlogging både for auksjon og nettbutikk. Se fullstendig informasjon i avsnittet om auksjon ovenfor.

Stegning av brukerkonto
Hvis vinnende budgiver ikke fullfører kjøpet, vil vedkommendes auksjons- och nettbutikskonto bli stengt. Kontoen kan åpnes igjen mot betaling som i dag tilsvarer provisjonen varen ble pålagt ved auksjonstidspunktet. Kontoens stenging er ikke relatert til fjernkjøpsloven, men til at budgiver ikke har fulgt avtalen og dermed misbrukt siden og også forstyrret annen legitim budgivning, se komplette vilkår under "betalingsvilkår".

På lanekontoret.no kan du bestille og betale med bankkort og Vipps. Lånekontoret har alltid førsterett på varer i nettbutikken, så hvis et varenummer du har lagt i handlekurven plutselig forsvinner, er varen solgt hos Lånekontoret over disken.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre priser på grunn av trykkfeil og til å kansellere kjøp som er feilpriset. Kunder som kjøper varer i nettbutikken må vise frem bankkortet som ble brukt ved kjøpet samt ID ved personlig henting av varer hos Lånekontoret. Vær oppmerksom på at varer betalt på lanekontoret.no tidligst kan hentes hos Lånekontoret etter tre dager. Selskapet forbeholder seg retten til å holde tilbake betalte varer lenger enn tre dager, til ytterligere kontroller angående betalingsmidlets gyldighet er utført.

Angrerett og retur
Varer på auksjon og i nettbutikk selges som de er. Selskapet anbefaler derfor kjøperen å nøye undersøke varene de er interessert i før kjøpstidspunktet på egen hånd. Angrerett i henhold til Angrerettloven (LOV-2023-06-16-39) gjelder for varer kjøpt på auksjon eller nettbutikk. Du som kjøper har mulighet til innen 14 dager fra mottak av varen å benytte deg av angreretten ved å kontakte Lånekontoret. Du som kjøper skal returnere varen på samme måte som du mottok den, så snart som mulig etter at Lånekontoret har bekreftet returen. Selskapet dekker ikke returkostnader. Refusjon skjer innen 3 bankdager etter at selskapet har mottatt og behandlet den returnerte varen.

Angrerett og retur ved fysisk salg på Lånekontoret gjelder i 7 dager.

Reklamasjon
Varer på auksjon og i nettbutikk selges som de er. Selskapet anbefaler derfor kjøperen å nøye undersøke gjenstandene de er interessert i før kjøpstidspunktet på egen hånd. Kjøper har mulighet til å reklamere på grunn av feil i kjøpte varer hvis varen er vesentlig dårligere enn hva kjøperen, basert på objektets utropspris, beskrivelse, bilde og andre omstendigheter, med rette kunne forvente. Ved reklamasjon skal du som kjøper kontakte Lånekontoret direkte ved oppdagelse av feilen.

Selskapet er ikke ansvarlig i noen tilfelle for feil som skyldes naturlig slitasje eller naturlige endringer i levende materiale. Selskapet dekker ikke mindre skader og feil, skader på lerret, glass i bilderammer eller rammens tilstand.

Du som kjøper har rett til kompensasjon for returfrakt ved reklamasjon, når ovennevnte kriterier er oppfylt. Varen skal returneres på samme måte som den ble mottatt, så snart som mulig etter at reklamasjonen er bekreftet av det selgende kontoret. Refusjon skjer innen 3 bankdager etter at selskapet har mottatt og behandlet den returnerte varen.

Lov-2018-06-01-23, Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Finanstilsynet fører tilsyn med Lov-2018-06-01-23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.I samsvar med Lov-2018-06-01-23 er selskapets policy å motta/betale ut 10 000 kr i kontanter per anledning, men maksimalt 30 000 kr i kontanter per kunde per år. Ved spørsmål, kontakt vårt hovedkontor. Dette gjelder lån, auksjonsvarer samt salgsvarer.

Forsendelser - auksjon og nettbutikk
Vi sender gjerne dine vunnede auksjonsvarer eller kjøpte nettbutikkvarer. Varer sendes innen ca. 1-5 virkedager etter mottatt betaling. Enkelte varer/utrop er av en slik karakter at forsendelse må avtales med Lånekontoret (f.eks. gitarer og kunst/malerier).

Fraktkostnader for alle typer forsendelser er som følger: 149 kr (inkludert emballasje og forsikring). Vær oppmerksom på at dette gjelder for forsendelser innenfor Norge.

Det er mulighet til å kjøpe etui til smykker og klokker kjøpt på auksjon eller i nettbutikk. Dette valget gjøres i din handlekurv.

Valgfrie salgsvarer:

etui – smykker og klokker – 55 kr

Kortinformasjon
Når du handler hos Lånekontoret blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.