Organisasjon og ledelse for Lånekontoret.

Lanekontoret_jobba_hos_oss.jpg

Daglig leder:
Helle Biseth Markussen

Styret:

Andreas Falkenmark, f. 1955 – styreleder

Lena Almefelt, f. 1964

Britt Ehrling, f. 1965

Hans Eid Grøholt, f. 1950

Peter Sundström, f. 1968