Vilkår

Vilkår for å låne hos Lånekontoret

Brukerkonto på lånekontoret.no

Auksjonsvilkår
 


Vilkår for å låne hos Lånekontoret

«Selskapet» driver virksomhet i henhold til god kredittgivningsskikk. Tilsynsmyndighet er Finanstilsynet, som gjennomfører regelmessige kontroller av pantebankene. «Selskapet» er medlemmer i Svenska Pantbanksföreningen.

Personer som er over 18 år og som har gyldig legitimasjon, kan låne hos Lånekontoret. Lån gis mot sikkerhet, såkalt pant. Lånebeløp bestemmes ut fra pantets estimerte annenhåndsverdi samt tilstand. Lånebeløpet utbetales til bankkonto eller kontant når lånet inngås. Låneperioden er 4 måneder for alle lån Rente* beregnes fra hver påbegynt måned. Det påløper ekspedisjonsgebyr ved innfrielse, fornyelse** Pantet er forsikret i henhold til gjeldende lov. Förfallen pant försäljs 2 månader efter förfallodatumet, på offentlig pantauktion på lånekontoret.no Eventuellt överskott vid auktionsförsäljning betalas ut på lånekontoret till låntagaren enligt överenskommelse i avisering till kund. Overskudd som ikke hentes innen tre (3) år fra auksjonsdagen, tilfaller Selskapet, som deretter deler ut overskuddet til veldedige formål.

Les mer om renter og gebyrer her:

Renter og gebyrer

Låneintervall inntill 4 måneder
Lån inntil kr. 10.000,- for tiden 3,25 %
Lån fra kr. 10.001,- - 99.999,- for tiden 3,00 %
Lån fra kr. 100.000,- for tiden 2,50 %


Renter for pantelån påløper i forhold til lånebeløp (beløpsintervaller).
Renter beregnes for hele måneder i forhold til forfallsdatoen.
Gebyr beregnes hver 4 måned.

Gebyr

Låneintervall Gebyr pr. låneperiode (4 måneder)
Lån inntil kr. 0 - 300,- kr. 30,-
Lån inntil kr. 301,- - 1.000,- kr. 60,-
Lån inntil kr. 1.001,- - 5.000,- kr. 150,-
Lån inntil kr. 5.001,- - 10.000,- kr. 250,-
Lån fra kr. 10.001,- kr. 500,-


Alle oppgitte vilkår er gjeldene fra 16 jan 2023, og kan være gjenstand for endringer.

Låneeksempel
Låner du for eksempel kr. 8.000,- i 4 mnd. blir de totale kostnadene kr. 1.290,- (renter kr. 1.040,- + gebyr kr. 250,-).

Dette gir en effektiv rente på 16,1% i 4 mnd.

Renteoppgaver
Hvert år den 31.12. innrapporterer Lånekontoret (under AB för Varubelåning) rentebeløp til ligningsmyndighetene. Ved innløsing/fornyelse av pantelån, blir det utstedt en kvittering (som også angir betalt rente pr år).

** Fornyelse av lån betyr en fornyelse av låneperioden der kunden betaler rente og gebyrer for den aktuelle låneperioden.

LOV-2018-06-01-23 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Finanstilsynet utøver tilsyn av at LOV-2018-06-01-23 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt.

Lånekontoret er derfor pålagt å innhente kundekjennskap om samtlige lånekunder, noe som bl.a. innebærer at vi må spørre om en kunde er PEP*. I noen tilfeller må det gjøres rede for formålet med lånet og pengenes opprinnelse ved innfrielse, fornyelse og nedbetaling, og dette blir arkivert ifølge denne loven.
Ved spørsmål kontakt vårt hovedkontor.

*Politisk eksponert person. En fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i en stat, og en fysisk person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen i en internasjonal organisasjon. Viktig offentlig funksjon = 1. stats- eller regjeringssjefer, ministre samt vise- og stedfortredende ministre, 2. parlamentsrepresentanter, 3. representanter i ledelsen for politiske partier, 4. dommere i høyesterett, konstitusjonell domstol eller andre rettslige organer på høyt nivå hvis beslutninger kan påklages kun i unntakstilfeller, 5. høyere tjenestemenn hos revisjonsmyndigheter og representanter i sentralbankers styrende organer, 6. ambassadører, utsendinger samt høyere offiserer i forsvarsmakten, og 7. personer som inngår i statseide bedrifts-, forvaltnings-, ledelses- eller kontrollorganer samt nærstående og kjente medarbeidere til disse.

I henhold til LOV-2018-06-01-23 er Selskapets policy å motta/utbetale 25 000 kr i kontanter per gang, men høyst 75 000 kr i kontanter per kunde og år.

Selskapet registrerer enkeltstående kontante innbetalinger/utbetalinger på 25 000 kr og arkiverer dem i samsvar med gjeldende lov. Ved spørsmål kontakt vårt hovedkontor.

Legg merke til at Selskapet ikke tar imot kredittkort eller utenlandske betalingskort ved betaling av lån.

 

Brukerkonto på lånekontoret.no.

Innlogging Mine Lån

Tjenesten Mine lån gir lånekunden mulighet til å fjernadministrere lånesaker. Lånekunden kan fornye, nedbetale, øke og innfri lån via Mine lån. Innlogging er tilgjengelig hele døgnet alle dager i uken. Ved betaling av lån registreres betalingen umiddelbart, og du får tilsendt en ny panteseddel digitalt. Innloggingsopplysninger sendes når en lånekunde registrerer seg hos Selskapet. Ved nytt passord må lånekunden besøke et valgfritt pantebankkontor og fremvise legitimasjon. Innloggingsopplysninger sendes da til registrert telefonnummer og/eller e-postadresse. Ved fornyelse av lån kan betaling skje med debetkort. Ved økning av lånebeløpet må lånekunden først registrere kontonummer under «Mine opplysninger» for at knappen for å øke lånet skal aktiveres og forespørsel kan sendes. Forespørselen godtas eller avvises av lånekontoret. Hvis økningen godkjennes, utbetales pengene samme dag som godkjenningen blir gitt.
 

Auksjonesvilkår

Auksjonene avholdes på Lånekontorets hjemmesider: lånekontoret.no eller lanekontoret.no

For å bli kunde
For å bli auksjonskunde, og deretter kunne legge inn bud, må du ha fylt 18 år.

Bud
Når du legger bud er det bindende, det vil si at du må betale varen om ditt bud er det høyeste. Om du som budgiver ikke fullfører kjøpet, vil din auksjonskonto bli stengt.

Budintervaller

Fra kr. 1,- til og med kr 499,- = kr. 25,-
Fra kr. 500,- til og med kr 999,- = kr. 50,-
Fra kr. 1.000,- til og med kr 4.999,- = kr. 100,-
Fra kr. 5.000,- til og med kr 9.999,- = kr. 200,-
Fra kr. 10.000,- til og med kr 19.999,- = kr. 500,-
Fra kr. 20.000,- og over = kr. 1.000,-


Tvangssalg

 

  • Salget er tvangssalg.
  • Gjenstandene selges i den stand den/de er ved auksjon med begrenset adgang til å påberope mangler, Jfr.
  • Tvangsfullbyrdes loven paragrafene 8-20 og 21
  • Reklamasjon må skje senest innen 14 dager etter auksjonsdagen med kvittering, hos Lånekontoret
  • Gjenstandene selges fri for pengeheftelser


Salær
Det er tillagt 20 % salær på utropsprisen.

Betaling
Betaling skjer med bankaxept ved tilslaget.

Kortinformasjon
Når du handler hos Lånekontoret blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Forsendelse
Lånekontoret benytter Norgespakke, som for tiden koster kr 149,-.

Enkelte varer/utrop er av en slik karakter at forsendelse må avtales med Lånekontoret (f.eks. gitarer og kunst/malerier).

Tidspunkt for hver auksjon/utrop
Auksjonen for hver vare avsluttes på det tidspunktet som er oppgitt i auksjonslisten. Auksjonen for varen forlenges om det legges inn et bud de siste 30 sekundene. Auksjonen forlenges da med nye 30 sekunder inntil budgivningen avsluttes. Ved like bud vinner det eldste budet.

Personopplysninger
Lånekontoret behandler persondata ifølge Lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne registre.